LGRP Steelstring Palissander

Mensuur
632 mm

LGRP Steelstring Olijfes

Mensuur
645 mm

Flattop Sapeli

Mensuur
645 mm

Nylon String Guitar model: "Jimmy D'Aquisto"

Mensuur
650 mm

LGRP Steelstring Plataan

Mensuur
645 mm

LGRP Steelstring Eik

Mensuur
645 mm

LGRP Steelstring Robinia

Mensuur
645 mm